โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา พร้อมกับผู้บริหารภาคีเครือข่ายนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ในการขับเคลื่อนกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา พร้อมกับผู้บริหารภาคีเครือข่ายนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ในการขับเคลื่อนกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก เกษตรจังหวัดตาก และผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดลำปาง เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอและขอคำแนะนำการดำเนินงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด  ณ ห้องประชุม กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

(ภาพ/ข้อมูล : ว่าที่ รต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา