โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันนักข่าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันนักข่าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมวันนักข่าวพร้อมให้ทุนการศึกษา บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญนักข่าวแก่นักข่าวผู้ล่วงลับ ณ วัดพันอ้น ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูอมร ธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายอินสม  ปัญญาโสภา นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ แห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีการประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนที่ล่วงลับ หลังจากนั้นเป็นการทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา