โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ(กิจกรรมองค์การนักศึกษา) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ(กิจกรรมองค์การนักศึกษา) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 719 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์"และ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.

และกิจกรรม9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

งานกีฬา และกิจกรรมองค์การนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานสืบสานวัฒนธรรม

2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

8.00-17.00 น.

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เดินทางถึง มทร.ล้านนา

3กุมภาพันธ์ 2561

 

 

8.00-20.00 น.

เริ่มการแข่งขันกีฬา “ล้านนาเกมส์”

 

4กุมภาพันธ์ 2561

 

 

15.00-19.00 น.

พิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

 

19.00-22.00 น.

- งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา

- การแสดงเปิดตัวผู้เข้าประกวด RMUT STAR 2018

 

5 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

9.00-15.00 น.

ผู้ประกวด RMUT STAR 2018

ถ่าย VTR และถ่ายภาพ

 

9.00-15.00 น.

Sound Check วงดนตรี

 

18.00-22.00 น.

การประกวด RMUT MUSIC AWARD 2018

 

6 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

9.00-12.00 น.

ซ้อมเดิน การประกวด MR. & MISS RMUT 2018

สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา และการลงนามความเข้าใจ (MOA)

18.00-22.00 น.

การประกวด MR. & MISS RMUT 2018

 

7 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

13.00–17.00 น.

การแข่งขันผู้นำเชียร์ “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล

 

17.00-22.00 น.

 

ซ้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

8 กุมภาพันธ์ 2061

 

 

18.00-21.30 น.

 

งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10

9 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

18.00-21.30 น.

งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำองค์กรนักศึกษา และทูตวัฒนธรรม

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

10 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

15.00-18.00.

พิธีปิดการแข่งขัน ล้านนาเกมส์

 

11 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 
 

ลำดับการแสดง “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย”

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับ
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download เอกสาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา