โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ประสานงาน 3 ภาคส่วน ออกรายการเกษตรMeดี ทางช่อง 13  ในผลงานวิจัยเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ประสานงาน 3 ภาคส่วน ออกรายการเกษตรMeดี ทางช่อง 13 ในผลงานวิจัยเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 913 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในรายการ เกษตรMeดี ทางช่อง 13 

รายการเกษตรMeดี วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนองานวิจัย สวทช.ภาคเหนือ กับผลงานเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด เป็นเตาเผาไหม้แบบจำกัดอากาศ จึงไร้ควันและให้พลังงานเป็นแก๊สความร้อนสูง ใช้ฟืนน้อยแต่หุงต้มได้นานขึ้น เปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง ไร้ปัญหาเรื่องภาวะฝุ่นควันในอากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.ภาคเหนือ และ อ.องอาจ ส่องสี นักวิจัยอิสระ ร่วมกับชาวบ้าน หมู่บ้านสันติสุข ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว ในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเตาชีวมวลฯ นี้ขึ้นมา และที่ขาดไม่ได้คือ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานสำคัญร่วมกับ 3 ภาคส่วน ให้เกิดผลงานชิ้นนี้และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ จนถูกเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ มากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mgronline.com/science/detail/9610000014952

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา