โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานช่างพื้นฐาน  ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานช่างพื้นฐาน ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/02/20180223142345_15799.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา