โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับไม้ต่อเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา รับไม้ต่อเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร ผศ.ดร.วรวุธ  ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2561  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสมหวัง  เรืองนิวิติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์และหัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว เจ้าภาพร่วมให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ ของหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม ณ ลานป่าในเมือง สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ในครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา