โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมวงเสวนาวางแผนพัฒนากำลังคน พัฒนาหลักสูตร และสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ภาคเหนือ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมวงเสวนาวางแผนพัฒนากำลังคน พัฒนาหลักสูตร และสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จะได้จัด “โครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ภาคเหนือ” ณ ห้อง Knowledge center อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งระบบรางตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการพัฒนากำลังคน หลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ และภาคเอกชนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือต่อไป 
      ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา จะได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้แนวนโยบายมหาวิทยาลัยขนส่ง" จากนั้นจะเป็นการเสวนาหัวข้อ “แผนการพัฒนากำลังคน หลักสูตร และศุนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณอุดม เหมาเพชร วิศกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ คุณนพพร แก้วอำพุท วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนอุตรดิตถ์ ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว อดีตรักษาการ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย และวิทยากรจากสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมี ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ  2200   (ภาพประกอบจาก s://www.ce.washington.edu/news/article/2018-02-14/enabling-engineering-first-light-rail-floating-bridge)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา