โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และ รองศาสตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
​     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ให้มีความพร้อมเป็นผู้ประเมินและประเมินอย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดขึ้น ณ ห้องห้วยน้ำขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

     
​รูปภาพเพิ่มเติม>>https://www.facebook.com/qa.rmutl/media_set?set=a.1682255185221101.1073741935.100003099079317&type=3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา