โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจากต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจากต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic  และ Kanazawa Institute of Technology ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ลานหน้าลิฟแก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอความคิด ความเห็นและความรู้ ในการร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา