โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ลานอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ในการนี้ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพกล่าวต้อนรับสมาชิกสภากาแฟและประชาสัมพันธ์นิทรรศการโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ อุตสาหกรรมต้นแบบ กล้วยหอมทอง 100 ล้านจังหวัดตาก (ตากโมเดล) และ 10 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต  จากนั้นได้ส่งมอบป้ายเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลินให้กับนายธีระ  อนันนต์วรปัญญา ศูนย์ราชการปศุสัตว์ เขต 5 พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลินในเดือนเมษายน 2561 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา