โลโก้เว็บไซต์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ บุคลากรประจำสาขาอุตสาหการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ บุคลากรประจำสาขาอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพ วิลาส บุคลากรสาขาอุตสาหการ สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา