โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างฝายถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1018 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

24 มี.ค. 61 มทร.ล้านนา ตาก คน No S No L กลุ่มรักษ์ป่าไม้งาม กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม และชุมชมตำบลไม้งาม ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการสร้างฝายถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 ฝาย สำหรับกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชุมชน ณ ป่าบ้านบ่อพง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก  ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก นายภาคินทร์  พลนิรันดร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา