โลโก้เว็บไซต์ ศิรวัชร  พลพิพัฒนพงศ์ รองเทพบุตรสลุงหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศิรวัชร พลพิพัฒนพงศ์ รองเทพบุตรสลุงหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายศิรวัชร  พลพิพัฒนพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2561 ในงาน “ประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครสำปาง” คว้าถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 50,000 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก Catwalk Modeling Chiangmai Thailand


คลังรูปภาพ : ศิรวัชร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา