โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 2554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในช่วงเย็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ โดยขบวนแห่จากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่บริเวณลานกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อีกทั้งชมการแสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อแสดงถึงความกตัญญู ระลึกถึงเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์ และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันดีงามนี้สืบไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา