โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 886 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก อ.ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตากได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา