โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร จาก ๑๖ หน่วยงานหลัก ของมหาวิทยาลัย ฯ คือ พื้นที่,คณะ,สำนักฯ,กอง และสถาบัน เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย การหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการและดูแลเว็บไซต์ การจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแล และ การสร้างแบนด์เนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์

การจัดโครงการอบคมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยลัย ให้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่กล่าวข้างต้น ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น


ที่มาภาพ/ข่าว : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา