โลโก้เว็บไซต์ จิรกิตติ์  ถิ่นค่ำ คว้าแชมป์ ICDL พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิรกิตติ์  ถิ่นค่ำ คว้าแชมป์ ICDL พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันต่อระดับอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1029 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายจิรกิตติ์ ถิ่นคำ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” การทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสากล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยรวมการแข่งขัน 2018 ICDL ASIA DIGITAL  CHALLENGE ระดับอาเซียนต่อไป

สำหรับการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” เป็นการทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับสากลโดยได้รับรองมาตรฐาน ICDL (International Computer Driving Licence) หรือประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของประชากรทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ปัจจุบันโปรแกรม ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับรองว่า โปรแกรม ICDL มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินเนื่องจากครอบคลุมทุกสมรรถนะที่มาตรฐานของประเทศไทยกำหนดไว้และมีระบบการทดสอบออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง สามารถประเมินทักษะของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ได้ผลทันที รวมทั้งผลที่ได้มีรายละเอียดที่สามารถนำไปวิเคราะห์สมรรถนะด้านต่างๆ

นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ควบคุมทีม กล่าวว่า “โปรแกรม ICDL คือเป็นโปรแกรมที่สำคัญและมีความจำเป็น เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สามารถต่อยอดผลงานและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดโดยทางสำนักวิทยบริการฯ ได้เป็นหน่วยงานที่นำ ICDL มาใช้ในด้านการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสำหรับนักศึกษา ผ่านมานอกจากจะมีการสอนและทดสอบให้นักศึกษาแล้ว บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ผ่านการสอบตามมาตรฐานดังกล่าวอันถือเป็นมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

โดยนายจิรกิตติ์ ถิ่นคำ ได้ผ่านการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยฯ ระดับภาคเหนือ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ICDL DIGITAL COMPETITION 2018” รับรางวัลจากโล่รางวัลจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม C ASEAN อาคาร Cyber World Tower กรุงเทพมหานครฯ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา