โลโก้เว็บไซต์ SME Online   เพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้ธุรกิจ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

SME Online เพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้ธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3641 คน

(8) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ร่วมกับ สำนัก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นำผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลกทรอนิกส์ สำหรับ SME  ปี 2561  ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Intro to E-Commerce และเทคนิคการเขียน Content สินค้า” หัวข้อ “การขายสินค้าออนไลน์ทาง Facebook” หัวข้อ “ข้อกำหนดและการขายสินค้าใน Shopee   การใช้งาน Shopee บน Application และคอมพิวเตอร์มีข้อดีต่างกันอย่างไร” โดยคุณชัยวัฒน์ เดชเกิด และหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” โดยอาจารย์ณัฐ จันทสิงห์   ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ E-Commerce  เข้าร่วมรับกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ วันที่ 13  กันยายน 2561   

                      ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก กล่าวว่า “การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการปรับตัวไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป การซื้อ-ขายออนไลน์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  การเพิ่มยอดขาย โดยการใช้ช่องทางออนไลน์จึงเป็นหนึ่งทางเลือกของผู้ขายสินค้าในปัจจุบัน การอบรมในวันนี้จึงเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นักศึกษาที่จะได้สร้างช่องทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตอีกช่องทางหนึ่ง”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา