โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๘๙๙ ตัว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๘๙๙ ตัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๘๙๙ ตัว    ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/09/20180927170528_76833.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา