โลโก้เว็บไซต์ บรรยายพิเศษหัวข้อ

บรรยายพิเศษหัวข้อ "Trends of Accounting Education and Professions and How to cope with" (ช่วงที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา