โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มศิลปศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มศิลปศาสตร์ แทนตำแหน่งว่าง โดยผู้ประสงค์จะสมัครหรือผู้เสนอรายชื่อ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยืประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มศิลปศาสตร์

2. แบบฟอร์มใบสมัคร

3. แบบฟอรืมใบเสนอรายชื่อ

4. แบบฟอร์มยินยอมให้เสนอรายชื่อ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา