โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมงานแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

           สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้กับโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ดังกล่าวด้วย

            สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา  โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2603 หรือ ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่ https://bala.rmutl.ac.th/  หรือ สอบถามผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://web.facebook.com/balachiangmai/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา