โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะเปาลอยน้ำ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะเปาลอยน้ำ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1377 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำอาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนักศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 ณ เวทีข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) จากคุณประนอม  นามวงค์
          อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ในคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ ได้จัดส่งสะเปาลอยน้ำเข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิด “กุกกุฏ ล่องธารา บูชาพระแม่คงคา” โดยได้อัญเชิญราชมงคลสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายในสะเปา ประกอบด้วยไก่ขาวสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง เทพผู้รักษาแดนสวรรค์ และเจ้าหญิงสะเปาแก้ว สะเปาคำ ที่ตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจงสวยงาม ดั่งเรือสำเภาไฟที่ล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า ซึ่งมีทีมงานสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาจิตอาสา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประดิษฐ์ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทุกคน ที่ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีนดีงาม
          สำหรับรางวัลสะเปาลอยน้ำ งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เงินรางวัล 35,000 พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา