โลโก้เว็บไซต์ ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เวียงเจ็ดลินเกมส์   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เวียงเจ็ดลินเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ธันวาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 หรือ “เวียงเจ็ดลินเกมส์” จากคุณพวงเรศ ว่องไว ตัวแทนบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 แสนบาทถ้วน ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป โดยการแข่งขันกีฬาเวียงเจ็ดลินเกมส์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ ดอยสะเก็ด 

 

 

ขอบคุณรูปภาพ/ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา