โลโก้เว็บไซต์ สารอวยพรปีใหม่ 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารอวยพรปีใหม่ 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มกราคม 2562 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2562 ดิฉันในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิตมายังคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าทุกท่าน

ในรอบปีที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น และร่วมกันสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่สาธารณชน รวมถึงการบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาต่อยอดเป็นแนวคิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต           นักปฏิบัติในยุค 4.0 ที่มีความเพียบพร้อม ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและยังคงมุ่งมั่นสืบสานปณิธานการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน

ในศุภวาระอันเป็นมงคลนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ บารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา