โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน แถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานภายในงาน และคุณสำรวย รุจิรธนลักษณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คุณประทุม จิณเสน เครือข่ายประสานงานบริษัทประชารัฐ คุณประทีบ นันทสาร ตัวแทนจากปศุสัตว์จังหวัด คุณชัชวาล ธนะขว้าง ตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัด คุณเวณิการ์ เหลืองเจริญรัตน์ ตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัด คุณอังคณา ผลาอาด ตัวแทนจากเกษตรจังหวัด คุณอดิศร ชุ่มอินทร์ ตัวแทนจากกสิกรไทย เข้าร่วมแถลงข่าวจากหลายหน่วยงาน สืบเนื่องจาก การจัดงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีผลตอบรับในทางบวกเป็นอย่างมาก มีเครือข่ายภาคีผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก บริษัท ห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมงานออกบูธเป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และจังหวัดน่าน เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้จึงได้กำหนดจัดให้มีงาน“เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 25 – 31 มกราคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่น การประกวดร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST วันที่ 25 – 27 มกราคม การแข่งขันทำอาหารจากเนื้อโคคุณภาพน่าน เมนูสเต๊ก วันที่ 25 มกราคม การประกวดคาวเกิร์ล(Miss Cowgirl 2019) วันที่ 25 มกราคม การแข่งขันขี่ม้า วันที่ 30 – 31 มกราคม และยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยของนักศึกษา ตลอดถึงเวทีประกวดเพื่อแสดงความสามารถและความบันเทิงอย่างครบครัน

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว#1 <<คลิ๊ก

ภายบรรยากาศงานแถลงข่าว#2 <<คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา