โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่พระลานพระราชวังดุสิ ตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมี่การจำหน่ายสินค้ าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ มาร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่ าว โดยนำรายได้จากการจัดงานไปช่ วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไรในจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป

                เพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904 อย่างทั่วถึง จึงขอเชิญชวนร่วมสั่งจองผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904  อาทิแก้วกาแฟ ราคาใบละ 159 บาทร่มพับ 2 ตอนกัน UV ราคาคันละ 199 บาทกระเป๋าจิตอาสาใบใหญ่ ราคาใบละ 199 บาท กระเป๋าจิตอาสาใบเล็ก ราคาใบละ 159 บาท กระบอกน้ำจักรยาน ราคาใบละ 59 บาท ไดอารี่บันทึกแห่งความสุข ราคาเล่มละ 199 บาทจำหน่ายเสื้ อคอกลมและเสื้อคอปก ในราคา 199 บาท และ 299 บาท โดยมี Size ให้เลือกตั้งแต่ SS , S , M , L , XL , XXL (มี3สีให้เลือก)

                 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสั่งจองสามารถรวบรวมใบสั่งจองและส่งมาที่ จังหวัดเชียงใหม่(นางสาววิราชินี คำชมพู (อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ)  สำนักงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5311-2708-9 ภายในวันที่ 17  มกราคม 2562

สามารถดาวโหลดใบสั่งจองสินค้าได้ที่นี่ https://webs.rmutl.ac.th/ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา904.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา