โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18  มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าและยังถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยอีกด้วย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา