โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา