โลโก้เว็บไซต์ การดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : การดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

ลำปางจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมุ่งสู่ผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่และโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา