โลโก้เว็บไซต์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรม วทส.ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษากลุ่มสโมสรวิทยาลัยฯ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มี จำนวนทั้งสิ้น 143 คน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา