โลโก้เว็บไซต์ เทคโน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : เทคโน

อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ให้เกียรติบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานฯ
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี พร้อม ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ  ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง หลักสูตร “ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA” ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แก่คณะกรรมการสภา มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ         ในการนี้ ดร.ก... >> อ่านต่อ


สองราชมงคลสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแนวทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ อาจารย์วิรัช  โหตระไวศยะรองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี พร้อมบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีซึ่ง รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์เช... >> อ่านต่อ


ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวบุคลากร คลังความรู้

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการเรียนการสอนรายวิชา Panther Design (การออกแบบแบบชั้นวางสินค้า การจัดวาง Display ออกแบบลวดลาย) เพื่อนำไปตอบสนองต่อความต้องการชุมชนจากการลงพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก โดยทั้งหมดเป็นผลงานการออกแบบโดยนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจะนำเสนอผลงานในนิทรรศการ “... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 53 ทั้งหมด 53


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา