โลโก้เว็บไซต์ beu | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : beu

เปิดรับผู้ที่มีความสนใจจะพัฒนา ต่อยอดธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการ Biz4U by Bala BEU
อังคาร 12 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ที่มีความสนใจจะพัฒนา ต่อยอดธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการ Biz4U by Bala BEU หากคุณคือ • คนที่มีไอเดียในการทำธุรกิจ • กำลังเริ่มต้น หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ • ครอบครัวทำธุรกิจและอยากต่อยอดธุรกิจครอบครัว • ครอบครั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา