โลโก้เว็บไซต์ talent-mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : talent-mobility

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง และอาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) หรือโครงการ Talent Mobility โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย อาจารย์อุเทน คำน่าน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และร่วมสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility
เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยห้วหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุเทน คำน่าน และดร.แมน ตุ้ยแพร่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะทำงานฯ  ในโอกาสชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ     สำหรับโครงการ Talent Mobility เป็นโครงการที่มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา