โลโก้เว็บไซต์ technical-vocational-education-and-training | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : technical-vocational-education-and-training

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM Education บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง
พุธ 5 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM Education บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ แก่คณะครูสถานศึกษาเครือข่ายจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีฯ เป็นประธานใพิธีเปิด          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพั... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 12 - 25 มีนาคม 2560 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย Health and Safty Camp ที่ โรงเรียนผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 13.00 น. ที่ โรงเรียนผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศิริพร พละศูนย์ , อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต และ Miss Heather Bagott เป็นผู้ควบคุมดูแลและนำนักศึกษา จำนวน 67 คน ระดับปวช.ทั้ง 3 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการค่าย Health and Safty Camp ที่ โรงเรียนผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่โดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการกับมูลนิธิ Future Sence ซึ่งในการกิจกรรมค่ายครั้งนี้เพื่อให้ตระหนักและส่งเสริมการเรียนร... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันบาสเกตบอล N'ARENA CUP BY LAND AND HOUSES ครั้งที่ 2
อังคาร 31 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 21 - 29 มกราคม 2560 ที่สนาม North Arena Club ซีรีนเลค แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ N' ARENA CUP BY LAND AND HOUSES ครั้งที่ 2 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไ... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ภายในอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดด้วยกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม " International Festivals Day 2016" เทศกาลอาหาร ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่ ห้องสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ( Policy Review on Inclusive Education in Thailand ) โดยมีอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้... >> อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ ไทย ร่วมจัด “การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC - 9) ณ อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และทีมงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( SBTC ) ได้เข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ [IKMAP2016] ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education : A Case Study Science Based Technology College.ซึ่งมีนักวิจัยจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจในด้านการพัฒนาการศึกษาแบบ STEM... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ที่ ห้องประชุมคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย และเกษตรกร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 27 ท่าน ให้เกียรติเยี่ยมชม รูปแบบการเรียน การสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาในโอาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา