โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF ที่แนบด้านล่าง และผู้ที่จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้ความเห็น สามารถส่งเอกสารเสนอแนะโดยเปิดเผยตัวที่ งานพัสดุ มทร.ล้านนา  ทางโทรสาร 0 5389 2786 ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05... >> อ่านต่อ


สอบราคาทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน ผู้สนใจสามารถดูเอกสารโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารดังแนบ  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170511180956_22020.pdf    >> อ่านต่อ


ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน ผู้ที่จะเสนอแนะ วิจารณ์ ให้ความเห็น สามารถเสนอแนะ โดยเปิดเผยตัว ในระหว่างวันที่ 11 - 17 พ.ค. 60   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170511183242_73481.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E.33/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น                 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ โดยเสนอราคาต่ำสุด ... >> อ่านต่อ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559   สามารถดูข้อมูลได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/07/20160726173807_58092.pdf >> อ่านต่อ


สอบราคาทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 542 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สอบราคาทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารดังแนบ   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170511180956_22020.pdf  >> อ่านต่อ


ร่าง TOR จ้างเหมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของงรัฐ จำนวน 1 รายการก
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 542 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR จ้างเหมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของงรัฐ จำนวน 1 รายการก  hthttps://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/12/20161230150709_42962.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 542 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  (สามารถดูรายละเอียดโดยการคลิ๊กที่ลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้)     https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/05/20180528152202_68218.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 68 ทั้งหมด 68


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา