โลโก้เว็บไซต์ วัชรินทร์  สิทธิตัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : วัชรินทร์ สิทธิตัน

ประกาศเรื่อง ขยายรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ผู้สอน)
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมีความประสงค์ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน)สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑อัตรา                    ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ       &nb... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล
ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผศ.วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร จากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรลำปาง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา