โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา รายงานผลการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการประกอบด้วยโครงการที่ 1... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ในวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560 โดยในวันนี้ มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต 149 คน 113 ยูนิต 45,200 ซีซี โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.  น.ส.ศศิวิมล  จิตรชนะ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3  คณะบริหาร... >> อ่านต่อ


เสวนาเครือข่าย Smart Farm
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัด “การประชุมเสวนาเครือข่ายโครงการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยี Smart Farm” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และคุณรัตนาภรณ์  กัญญาราช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560สำหรับโครการฯ ดังกล่าว ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 6 2017
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy #6 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร  >> อ่านต่อ


รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 1. รอบเช้า2. รอบบ่ายหากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ดังนี้1. เชียงใหม่ 053-921444 ต่อ 11132. เชียงราย 053-723979 ต่อ 1111 , 11103. น่าน 054-710259 ต่อ 72534. พิษณุโลก 055... >> อ่านต่อ


การจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเสวนาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยุค Thailand 4.0
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเสวนาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยุค Thailand 4.0หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “Panel Discussion and Mini-Symposium on Retail Business Management 2017” เรื่อง กลยุทธ์การจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจโลกภายใต้การบริหารงานของโดนัลทรัมป์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมช้างกระ  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยได้รับเกีรยติจาก อาจารย์กร จันทรวิโรจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งนำองค์กรสู่การบริหารงานที่มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดสวดมนต์ธัมมนราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมถวายเป็นราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นคืนที่ 6
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนถวายอาลัย ในพิธีสวดนต์ภาวนาเจริญสติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

           คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายการ           สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือการประกวดเขียนแผนธุรกิจโดยนายพิชิต ขัดทา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ทั้งนี้มีอาจารย์กรณิศ เปี้ย... >> อ่านต่อ


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้น ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาและนายสุรศักดิ์  ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทตามลำดับนอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 608