โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 21 เมษายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561   >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวประจำปี 2561
เสาร์ 21 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) ประจำปี 2561  นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวคำขอขมาแก่คณาจารย์อาวุโส ภายหลักจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันภายใต้บรรยากาศพื้นเมือง โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ นำอาหารมาค่อยบริการแก่ผู้ร่วมงานสร้างควบอบอุ่นเป็นกันเองแก่อาจารย์อา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 2561
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย  โดยในช่วงเช้า ผศ.ประพัฒน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ล้านนา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำสักการะหอครูบาศรีวิชัยและดำหัวสักการะพระภูมิเทพนครราช และสรงน้ำพระศรีศากยมุนี พระประทานประจำหาวิทยาลัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาทุกปี ณ ลานศาลพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... >> อ่านต่อ


ประมวลภาพพิธีดำหัวครูบาศรึวิชัยและพ่อปู่เทพนครราช
พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร” โดยในช่วงเช้า ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พิธีดำหัวครูบาศรีวิชัยและพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช อันเป็นสิ่งเคารพนับถือของชาวราชมงคลล้านนา ณ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
พุธ 18 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี พ.ศ.2561 โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนามร่วมพิธีด้วยเพื่อร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
อังคาร 17 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในช่วงเย็นวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ โดยขบวนแห่จากหอศิลป... >> อ่านต่อ


ศิรวัชร พลพิพัฒนพงศ์ รองเทพบุตรสลุงหลวง
อังคาร 17 เมษายน 2561

นายศิรวัชร  พลพิพัฒนพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2561 ในงาน “ประเพณี สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครสำปาง” คว้าถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 50,000 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก Catwalk Modeling Chiangmai Thailand >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำ “ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code” ให้บริการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อังคาร 17 เมษายน 2561

วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ธีระ พร้อมเพรียง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ในการที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาและทำนุบำรุงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สง่างามสมพระเกียรติฯ ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยดีมาโดยตลอด ด้วยการจัดทำ &ldquo... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
พุธ 11 เมษายน 2561

วันนี้ (11 เม.ย. 61) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ในโอกาสนี้คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางอย่า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1517


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา