โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ PR อาสา รุ่นที่ 2
พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR อาสา” รุ่นที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมทางด้านกราฟฟิค และเป็นการต่อยอดการพัฒนานักประชาสัมพันธ์จิตอาสาจากการอบรมรุ่นที่ 1 ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิก PR อาสา มีการตื่นตัว ที่จะพัฒนาตนเองในงานด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายในและตัวแทนจากแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ทั้ง 5 พื้นที่ เข้าร่วมในการอบรม... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สล่าสิปะก๋านล้านนา กิจกรรมรดน้ำดำหัว
พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สล่าสิปะก๋านล้านนา กิจกรรมรดน้ำดำหัว โดยมี อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดดำหัวผู้อาวุโส พร้อมของพรปีใหม่ จากผู้อาวุโสจำนวน 9 ท่าน... >> อ่านต่อ


ฮดน้ำดำหัวสระหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พุธ 26 เมษายน 2560

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  จัดงงาน “ฮดน้ำดำหัวสะหรี่ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)ในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฯ  ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้ร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และศิษย์ผู้ล่วงลับ ถวายสังฆทานจุตปัจจัยแด่พระสงฆ์ 1 รูป จากนั้นเวลา 10.00 น. นางเฉลิมศรี  โตน้อย เลขาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา นำขบวน... >> อ่านต่อ


สวก.ลำปาง นำทีมงานเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง ในการเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือ)
พุธ 26 เมษายน 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณาจารย์และบุคลากร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) เยี่ยมชมผลการเดินเนินการและให้คำแนะนำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง หมู่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มที่ทำการผลิตผักอินทรีย์มีบทบาทเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นำเสนอตัวอย่างรูปธรรมการดำเนินช... >> อ่านต่อ


TEMMAX สุดยอดผลงานนักศึกษาออกแบบสื่อสาร ในมุมมองใหม่ แบบความคิดไร้ขีดจำกัด
พุธ 26 เมษายน 2560

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานนิทรรศการโครงงานนักศึกษาออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 6 : TEMMAX  ภายใต้แนวคิดเต็มแม๊กซ์ การออกแบบผลงานขั้นสุดในมุมมองนักศึกษาแบบไร้ขีดจำกัด ผ่านการนำเสนอผลงาน  จำนวน 81 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อังคาร 25 เมษายน 2560

วันที่ 25 เมษายน  2560  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์
อังคาร 25 เมษายน 2560

 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบสานประเพณี สระเกล้าผู้บริหาร 12  สถาบัน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ >> อ่านต่อ


พิธีสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 25 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี “ร่วมพิธีสูมาคารวะ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ป... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอาชีพ การแปรรูปเนื้อสัตว์
จันทร์ 24 เมษายน 2560

ที่โรงงานแปรรูป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช  อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอาชีพ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้กับสมาชิก  โครงการหมู่บ้านยกระดับบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 723