โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ UNIZEEP ผลงานปริญญานิพนธ์นักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560

นิทรรศการ “UNIZEEP”วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดนิทรรศการ “UNIZEEP” นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวความคิดการออกแบบเครื่องเรือนภายในห้องนอนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และบอกเล่ารูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยคนรุ่นใหม่  ภายในแสดงผลงานของนักศึกษา 32 คน 32 ผลงาน รวมกลุ่มจัดแสดงตาม STYLE 6 ชุด โดยจะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ติวเข้มระบบการให้บริการและสวัสดิการด้านต่างๆแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ และการอบรม Merit Book Online ( >> อ่านต่อ


การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

15 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี อำนวยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัด "การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562" ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม BLA 201 ตึกบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร์จารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการอบรม ... >> อ่านต่อ


สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมงานฟาร์มสุนัข ศึกษากระบวนการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามในสถานประกอบการจริง
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

          วันอาทิตย์ที่ 14 พค 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาจำนวน 16 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานฟาร์มสุนัข เพื่อนบางแก้ว ฟาร์ม  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามในสถานประกอบการจริง ด้านวิธีการ การสร้างโรงเรือน/กรง อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และแผนการตลาดของสัตว์เลี้ยงสวยงาม(สุนัข)           กิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิต ในรายวิชาสัต... >> อ่านต่อ


การตรวจติดตามงานตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย”
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการ... >> อ่านต่อ


แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 (17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์) สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา
ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560

          12 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมคณะทำงาน ในโอกาสประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง           การประชุมสัญจรในครั้งนี้สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายการดำเนินงานร่วมกันทำ... >> อ่านต่อ


คณะดำเนินงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี หารือการจัดสื่อการเรียนการสอน STEM for Education
ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะดำเนินงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อหารือการจัดทำสื่อการเรียนการสอน STEM for Education ณ อาคารธีรอนงค์ ชั้น 2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี          สำหรับการหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เมื่อเดือนเมษายน 2560  โดยมีคณะครูสถานศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วม โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นหนึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมและเลือกโมดูลต้นแบบ 2 โมดูล ค... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 8
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ จัดกิจกรรม “ขึ้นดอยปีนีทำดีเพื่อพ่อ” ปีที่ 8 โดยช่วยรณรงค์การไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ เพื่อนมัสการ ก่อนคืนวันวิสาขบูชา ในเย็นวันที 9 พฤษภาคม 2560 และในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นำโดย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเก็บขยะตั้งแต่บันไดวัดพระธาตุฯ จนถึงลานครูบาศรีวิชัย โดยโครงการ “ขึ้นดอยปีนี้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 763