โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560

          วันที่ 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ Mr. Chol Won Kwak, Director general of Administration office และ Mr. Jiun Jeong, Coordinator of Global programs, External Affairs team โดยมี อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบ... >> อ่านต่อ


ภัสสร  บุษดี น้องแพน นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้ามงกุฎนางสาวลำพูน 2560
พุธ 13 ธันวาคม 2560

น้องแพน นางสาวภัสสร บุษดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ามงกุฎนางสาวลำพูนและรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 รับเงินรางวัล 50,000 บาท มงกุฎพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำตำแหน่งจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยน้อแพนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ชื่อเสียงและประกอบกิจกรรมคุณประโยชน์แก่สังคมด้านต่าง... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
พุธ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่และลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โดยกระทรวงมหาดไทย ให้ประสานกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือและเข้าร่วมประชุมติดตามข้อเสนอการพัฒน... >> อ่านต่อ


สำนักตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพสัมมนาเครือข่าย 9 มทร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “  ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางศิวภรณ์ อ๊อดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานการจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ตรวจสอบ... >> อ่านต่อ


รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ชูนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม ผนึกจุดเด่น 3 วิทยาเขตเกษตรสู่ การพัฒนา Farmer University
อังคาร 12 ธันวาคม 2560

          วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร) พร้อมชูนโยบายเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University ... >> อ่านต่อ


ปิดฉากลงอย่างสวยงาม กับการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์” ณ เมืองสองแคว
จันทร์ 11 ธันวาคม 2560

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธาน มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ในกีฬาทั้งหมด 15 ประเภท  พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่  จากนั้น ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานคืนรัง 45 ปีแม่วัง เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องหารายได้สมทบทุนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง
อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2560

        10 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน คืนรัง 45 ปีแม่วัง ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์เพื่อน พี่ น้องทั่วประเทศ พร้อมจัดผ้าป่าหาสามัคคีสมทบทุนสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง  โดยได้รับเมตตาจากพระมหาภานุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล เป็นประธานสงฆ์รับองค์ผ้าป่า โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Cupper ระดับชำนาญการ
เสาร์ 9 ธันวาคม 2560

         RMUTLL ARABICA  RESEARCH  TEAM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง  Cupper ระดับชำนาญการ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกคณะ ทุกพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ห้องคอนเวนชั่น2  โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธาน การสัมมนาและเสนอข้อคิดเห็น  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน  โดยมี พลเอก ดร ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  นายบำรุง  รื่นบันเทิง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายณฐกร  โซ่จินดามณี  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1289


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา