โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561
อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 (เวลา 06.00 น.) รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ป... >> อ่านต่อ


โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House)
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมค่าย โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม จากวิทยากร อาจารย์ ดร.กิจจาณัฎฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ และ อ.สุภัควดี พิมพ์มาศ และ เริ่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสต... >> อ่านต่อ


พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  วันนี้ (18 ส.ค. 61) ที่อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำข้าราชการ คณาจารย์สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา  ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย... >> อ่านต่อ


ARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

     ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Office of Academic Resource and Information Technology ,Rajamangala University of Technology Lanna : ARIT RMUTL) จัด "โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ของหน่วยงาน ณ เบล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างครูพี่เลี้ยงร่วมเอกชน
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงรายและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการฝึกหัดครูพี่เลี้ยงให้กับโครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชชิลิน จัดขึ้นโดย มทร.ล้านนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสยามมิชลิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนากา... >> อ่านต่อ


ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ในเดือนสิงหาคมพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) วัดผาลาดเป็นองค์เทศน์ บรรยายธรรมในหัวข้อ “การรักษารักษาวินัย กฎหมาย” อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาสเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน จัดงาน Show & Share ผลงานการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พุธ 15 สิงหาคม 2561

          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายการถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเชีย... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก
พุธ 15 สิงหาคม 2561

วันที่ 14 สิงหาคม  2561  เวลา  20.00 น.   นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018
พุธ 15 สิงหาคม 2561

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี
พุธ 15 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1696


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา