โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ปูเสื่อดื่มนม ชมบอลกลางแปลง กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา มทร.ล้านนา
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน (สคล) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “ปูเสื่อดื่มนม ชมบอลกลางแปลง”ชมการ รับชมการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup Qualifier ระหว่างทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติอิรัก ถ่ายทอดสดจากประเทศอิหร่าน ผ่านจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการชมกีฬาของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในการดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบันเทิง     มาเป็นการดื่มนมและเครื่... >> อ่านต่อ


2 นักศึกษาสาขาการจัดการคว้า 2 รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559

2 นักศึกษาสาขาการจัดการ คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข นายจิรายุส  พูลละผลิน และ น.ส.ศิริลักษณ์  มุกดา นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัล จากการประกวด “สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข” ครั้งที่ 2 รับเงินรางวัลรวม 30‚000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าสำรวจพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำฉลอง ๗๒๐ ปีเชียงใหม่
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในลำเหมืองห้วยแก้ว เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี  เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่ารอบๆดอยสุเทพซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต
พุธ 23 มีนาคม 2559

คณาอาจารย์และนักศึกษา มทร. ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิต งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบริการโลหิต สภากาชาดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  ในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 165 คน ได้ปริมาณโลหิต 136 ยูนิต 54‚400 cc. ณ ห้องพยาบาลชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อ


นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่
อังคาร 22 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 9  ในส่วนงานข่าวต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ วิทยุสราญรวมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกเรียนและพร้อมที่จะนำมาปรับใช้ในการศึกษาต่อไป... >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติ เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์
จันทร์ 21 มีนาคม 2559

2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15  (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand" Contest Festival 2016 ภายใต้แนวคิด "From STEM to Startup: สรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย" ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง
พุธ 9 มีนาคม 2559

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาย โพธิ์พยอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดถนน และพัฒนาเส้นทางภายใน ต.บ้านนากร่าง ตามโครงการ " ตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง" โดยร่วมกับว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้ายฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบ้านกร่าง เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาต... >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair
พุธ 2 มีนาคม 2559

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน Origami fair งานแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะการพับกระดาษ (Origami) โดย ดร.ณงค์นุช  นทีพายัพทิศ อาจารย์ผู้ฝึกสอน แบ่งกลุ่มนักศึกษาผ่านการออกแบบ 5 ชิ้นผลงานได้ ผลงาน Box Dog Craft ออกแบบโดย น.ส.สุธาวัลย์  แม๊ะบ้าน‚ นายโชติวิทย์  เจริญศรีปกรณ์‚ น.ส.ศิรินดา  ยาสมุทร์‚ นายสุรพล  ศรีสม‚ น.ส.อโนทัย  คุณา ผลงาน T-Shirt ออกแบบโดย น.ส.กนกวรรณ  ขัติกุล‚ ... >> อ่านต่อ


วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรม วทส.ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษากลุ่มสโมสรวิทยาลัยฯ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มี จำนวนทั้งสิ้น 143 คน ... >> อ่านต่อ


คณะ ศจพช. จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา
จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ร่วมกับ ดร.สวิชญา   ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมศูนย์ราช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 71


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา