โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-02-18

นศ.ตากคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการสอนนวัตกรรมประเภท Hardware
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวรับรางวัล

        นายสุรเชษฐ์ จันทร์หอม และนายไชยกร อินทพง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสื่อการสอนนวัตกรรมประเภท  Hardware  ในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 TEACHING ACADEMY AWARD #5 2016 ณ ครุศษสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล และอาจารย์สนิท ขวัญเมือง เป็นผู้ควบคุมทีม (ภาพ/ข้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา