โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-08

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ณ หมู่บ้านขามสุ่มเวียง
อังคาร 8 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม จัดโครงการ “นวดสปา” ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุธ  ไทยเจริญ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการนวดสปา เป็นหนึ่งใน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอาช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกอล์ฟการกุศล
อังคาร 8 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มทร.ล้านนา ครั้งที่ 4 โดยชมรมกอล์ฟ มทร.ล้านนา  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จายเป็นทุนสนับสนุนทางการศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของ มทร.ล้านนา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นตัวแทนจา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา