โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-15

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา
อังคาร 15 มีนาคม 2559 / ข่าวบุคลากร

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 พณฯสมคิด จตุศรีทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยมีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัด และนายยงยุทธ  ศรีออน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ชัยภูมิ  สีมา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการฯ เป็นตัวแทนมอบของที่... >> อ่านต่อ


สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยวชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา
อังคาร 15 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมโครงการยกระดับฯ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 พณฯ สมคิด จตุศรีทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยมีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.เจ้าอาวาสวัด และนายยงยุทธ  ศรีออน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์ชัยภูมิ  สีมา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการฯ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก สำหรับโครงการยกระดับคุณภ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมทำบุญผ้าป่า วัดหนองทรายทอง เชียงราย
อังคาร 15 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถวายผ้าป่า  เพื่อร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดหนองทรายทอง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โดย  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นำปัจจัยทอดถวายเพื่อใช้ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ กิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดต่อไป    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา