โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-21

มทร.ล้านนา จับมือ อุดมศึกษาเชียงใหม่ จัดนิทรรศการในงาน Job Education Fair 2015
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

            ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทรล.ล้านนา  จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อภายในงาน มหกรรมแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อ Job Education Fair ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.ล้านนา กับงานแนะแนวของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่... >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา ประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติ เตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวรับรางวัล

2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15  (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand" Contest Festival 2016 ภายใต้แนวคิด "From STEM to Startup: สรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย" ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกสมาธิแก่สามเณรลูกแก้วผ่านงานฝีมือท้องถิ่น
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการทำถุงกระดาษจากกระดาษสา แก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร “ลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย” ณ วัดถ้ำแกลบ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิโดยใช้งานทักษะฝีมือจากหัถกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากแม่ครูพรทิพย์ พรหมมาเทพย์ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดทรายมูลสันกำแพง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะจากกระดาษสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความ... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนาประดิษฐ์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม คว้ารางวัลระดับชาติเตรียมต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

        นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YECC 2016) ประเภทนิสิต นักศึกษา ภายในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (Thailand IT Contest Festival 2016) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยฯ จัดสอบทักษะ ICT เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากร
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

        วันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดทดสอบความรู้ด้าน ICT ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ในหลักสูตร Word Processing และ  Spreadsheet แก่บุคลากร(บรรจุใหม่)สายวิชาการ และสายสนับสนุน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับทักษะความรู้ด้าน ICT บุคลากรตามมาตรฐานของอุดมศึกษา ตลอดจนรองรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามหาว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินการงานประกัน
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 21 มีนาคม 2558 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ห้อง BLA 201 อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ และสำเร็จลุล่วง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา