โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-06-14

มทร.ล้านนา จับมือ สคช. และนานาชาติ จัดเวิร์คชอปมาตรฐานอาชีพผลิตบุคลากร สาขาแมคคาทรอนิกส์ ต่อยอดนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอลรองรับอุตสาหกรรม 4.0
อังคาร 14 มิถุนายน 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา ข่าววิเทศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และหน่วยงานจากต่างประเทศ จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ "Industry 4.0 : Productivity‚ Growth‚ and Competency Development"  ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมด้วย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ สคช. ‚นายวีร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา