โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-06-28

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่น 2
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        25 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        16 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษาฯ ให้ความรู้ด้านการจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง   โดยมีอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรในการจัดอบรม  และนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จเป็นประธานกล่าวเปิดงาน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญห... >> อ่านต่อ


นศ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ ภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา (เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรร... >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/06/20160628100419_25864.pdf >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุม คณะดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดโครงการ เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดเผยว่า กิจกรรมเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559  เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสำคัญต่อการเรียนรู้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา