โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหมูบุ่น จ.เชียงใหม่
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


การอบรมจริยธรรม
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด กลุ่มเป้าหมายของการอบรมประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงานทะเบียน ทั้ง ๖ พื้นที่ ของ มทร.ล้านนา โดยจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมออกเสียประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเดินเพิ่มเติม
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็จเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดของการลงประชามติได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th/th/  และสามารถดาวโหลดเอกสารร่างรัฐธรรมนูญได้ที่  >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลา กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยมีข้าราชการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน เจ้านายฝ่ายเหนือ... >> อ่านต่อแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย วันที่ 13 และ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 18:00 น. - 20:00 น.
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา