โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-21

โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านแม่่สายป่าเมี่ยง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 21 กรกกฏาคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการกลางงานเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 21 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนทางไกล (Conference Room) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 21 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อ
คณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียน ณ วัดศรีโสดา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเทียนพรรษา เพื่อนำถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 น. กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ "เทคนิคการสอนแบบ STEM Education" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยากรบรรยายโดยทีมงานสะเต็มศึกษาล้านนา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน      โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.... >> อ่านต่อ


รับสมัครการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวบริการ

สมัครด่วน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง  6 สิงหาคม... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมและทำ Work Shop การทำธุรกิจ E-Commerce
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 / ข่าวบริการ

ด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด..บริษัทTOYOTA CHIANG MAI สาขาไฮเวย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมและทำ Work Shop การทำธุรกิจ E-Commerce และการถ่ายภาพสินค้าให้หน้าสนใจด้วยกล้องมือถือ ในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.59 เวลา 13.00 - 16.33 น. สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั้งที่ได้ที่ 091-069-0426 หรือ 098-3921218 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา