โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-29

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อวางพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ก... >> อ่านต่อ


ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า (รายละเอียด) >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ (การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต)
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจด้านการ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.(ประกาศ) >> อ่านต่อ


โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหาดผาขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 29 กรกกฏาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  นายบรรจง  อูปแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ 6 กิจกรรมย่อย เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู... >> อ่านต่อ


การทดสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets รุ่นที่ 3
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยส่วนงานวิทยบริการฯ ทั้ง ๖ พื้นที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะทางด้าน ICT สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 3 หลักสูตรที่ทดสอบประกอบด้วย Word Processing และ Spreadsheets จำนวน ๕๐ คน โดยการทดสอบดังกล่าว ใช้สนามทดสอบของแต่ละพื้นที่ ของงานวิทยบริการฯ มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


นักประชาสัมพันธ์ราชมงคลล้านนาเสริมอาวุธ ติวเข้มในยุคดิจิตอล ก้าวสู่นักข่าวมืออาชีพ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ อบรมเข้มกับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชนหวังพัฒนาก้าวสู่นักข่าวยุคดิจิตอล >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.15 น. ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา