โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-09

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาผนึกกำลังรุ่นพี่ทุกคณะจัดมหกรรม No-S No-L สร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


สาขาเครื่องกลร่วมกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อยอดผลงานวิจัยแก้ไขปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าให้ชุมชนขุนตื่นน้อย อมก๋อย
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม” ระหว่างวันที่ วันที่16 – 20 กรกฎาคม 2559 ให้กับช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา