โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-25

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กองพัฒนานักศึกษาได้ต้อนรับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน ครูผู้ดูแล 2 คน เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 25 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจราจร
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 25 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อ


อธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00 น. หลังพิธีไหว้ครูรวม  ท่านอธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ พบผู้นำนักศึกษา จากพื้นที่ คณะ และส่วนกลาง เพื่อพูดคุยและมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม 1   อาคารสำนักงานอธิการบดี >> อ่านต่อ


รองเลขาฯสกอ.บรรยายการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยมีหัวหน้าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้... >> อ่านต่อ


บจก.เอ็ม จี มอเตอร์ เชียงใหม่ มอบกรวยจราจร
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ตัวแทนบริษัท เอ็ม จี มอเอตร์ เชียงใหม่ จำกัด มอบกรวยจราจรให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อใช้ในงานจราจารของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กองกลางจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานสารบรรณ
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานสารบรรณ  เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงาน  โดย ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ โดยให้คำนึงถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งงานสารบรรณ ถือเป็นความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารองค์กรเพราะหนังสือสารบรรณจะเป็นหนึ่งในเค... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวฟองก๊าซในระดับอนุภาคโดยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ : 25 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์  โดยนายณฐพล  บุญน้อม นายกสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมพิธ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา